Dane kontaktowe

Aby otrzymać ofertę cenową na wybrane usługi lub produkty BioCentrum, prosimy o kontakt pod adresem:Image


Krakow

BioCentrum sp. z o.o.
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków

tel. 012 297 47 20
fax. 012 297 47 21
www: http://www.biocentrum.com.pl
e-mail: Image
BioCentrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 14, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000206301. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 250.000 zł. Kapitał zakładowy wpłacony w całości. 
NIP: 6762264781
REGON: 356815670
Rachunek bankowy: Pekao S.A. o/Kraków 90 1240 4461 1111 0000 4661 0809