Analiza składu aminokwasowego

BioCentrum oferuje oznaczenia analizy składu aminokwasowego białek i peptydów. Do analiz stosujemy hydrolizę w fazie gazowej (6M HCl przez 24 godziny w 115°C) a następnie rozdział uwolnionych aminokwasów, w postaci fenylotiokrabamilowych (PTC) pochodnych na kolumnie PicoTag 3.9x150 mm firmy Waters, zainstalowanej w zestawie HPLC firmy Dionex. W rutynowych zleceniach nie oznaczamy zawartości tryptofanu oraz cysteiny ze względu na fakt, że reszty te ulegają rozkładowi podczas kwaśnej hydrolizy. Nie analizujemy również rutynowo aminokwasów fizjologicznych w biologicznych próbkach złożonych. Analizy tego typu składników i innych nietypowych aminokwasów są jednak możliwe po indywidualnym uzgodnieniu. Limit detekcji aminokwasów wynosi w naszym układzie 10 pikomoli, zalecamy więc przesłanie do analizy minimum 100 pikomoli homogennego białka lub peptydu. Próbki powinny być odsolone.

W publikacjach własnych należy podawać następujący opis stosowanej przez nas procedury analizy składu aminowasowego: "Analizę składu aminokwasowego przeprowadzono w laboratorium usługowym BioCentrum Sp. z o.o. w Krakowie. Próbki białkowe hydrolizowano w fazie gazowej z użyciem 6M HCl przez 24 godziny w temperaturze 115 stopni C. Uwolnione aminokwasy przekształcano w fenylotiokarbamidowe (PTC) pochodne i analizowano techniką wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) na kolumnie PicoTag 3.9x150 mm (Waters, Milford, MA, USA)."