Zasady wysyłania próbek do analizy
Przed wysłaniem próbek do analiz metodami chemii białek proszę uzgodnić rodzaj analizy, termin jej wykonania oraz przybliżony koszt (dane kontaktowe znajdą Państwo przy opisie danej usługi), a także uważnie przeczytać nasze wskazówki dotyczące przygotowania próbek. Podczas pakowania proszę pamiętać o starannym zabezpieczeniu materiałów przez zgnieceniem lub rozbiciem.

Próbki proszę przesyłać na adres pocztowy: BioCentrum sp. z o.o., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Oprócz próbek, każda przesyłka musi zawierać:

  • opis próbek zawierający unikalne nazwy próbek, pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację i odróżnienie ich od siebie. W przypadku próbek ciekłych lub zliofilizowanych proszę podać możliwie dokładną ilość przesłanego białka lub peptydu (ilość ta musi być przeliczona na mole), jego masę cząsteczkową, objętość próbki, skład i siłę jonową buforu w którym próbka jest rozpuszczona, a w przypadku liofilizatu także objętość wyjściowego roztworu poddanego liofilizacji. W razie nadesłania liofilizatu bardzo ważne jest również podanie informacji, w jakim roztworze dane białko dobrze się rozpuszcza. W przypadku próbek na membranach PVDF proszę podać masę cząsteczkową białka lub peptydu, podać jego ilość w molach, opisać rodzaj zastosowanej elektroforezy oraz protokołu elektrotransferu a także nazwę zastosowanego barwnika. Do każdego preparatu na membranie PVDF należy dołączyć kawałek tej samej membrany kontrolnej, bez nałożonego białka
  • oficjalne zamówienie na wykonanie usługi z dokładnymi danymi adresowymi płatnika do faktury, wraz z numerem NIP
  • adres pod który mamy wysłać fakturę wraz z wynikami czy próbkami

UWAGA: Jeżeli zleceniodawca nie zastrzegł sobie inaczej, po zakończeniu analiz nadmiar otrzymanych próbek jest likwidowany i poddawany utylizacji.