Opracowanie i walidacja metod analitycznychImageOferujemy Państwu usługi związane z opracowaniem i walidacją metod analitycznych i bioanalitycznych oraz weryfikację metod farmakopealnych. Posiadamy doświadczenie w instrumentalnych metodach analizy, ze szczególnym uwzględnieniem metod chromatograficznych HPLC i LC/MS.
Rozwój i walidacja/weryfikacja metod wykonywana jest zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH), wymaganiami Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) oraz amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (FDA).

Klient ma możliwość wyboru pomiędzy wykonaniem usługi zgodnie z wewnętrznymi procedurami BioCentrum jak również na podstawie procedur dostarczonych przez Klienta. Po zakończeniu walidacji, Klient otrzymuje protokoły oraz raport walidacyjny.
Oferujemy także pomoc przy transferze, implementacji  oraz pełne wsparcie przy rewalidacji metody.