Rozpuszczalność związków
Wyznaczenie profilu i określenie poziomu rozpuszczalności związku w różnych rozpuszczalnikach jest kluczowym elementem przedklinicznego etapu rozwoju leku. Wodne roztwory badanych substancji są w naszym laboratorium poddawane analizie z wykorzystaniem płytek MultiScreen Solubility filter plate pracujących w układzie próżniowym. Dalsze metody analityczne dobierane są pod kątem właściwości badanej substancji. Standardowa procedura wykorzystuje techniki analizy UV roztworu substancji. W przypadku prób zanieczyszczonych stosowane są techniki spektrometrii masowej.