Przepuszczalność związków - PAMPA
Testy PAMPA (z ang. Parallel Artificial Membrane Permeability Assay) są standardowo wykorzystywane w procesach profilowania właściwości substancji o potencjale leczniczym. Oznaczenia wykonywane są z wykorzystaniem płytek MultiScreen-IP PAMPA filter plate. Umożliwiają one analizę procesów związanych z transportem badanego związku przez membranę PVDF pokrytą, w zależności od aplikacji, roztworem substancji lipidowej.