Stabilność związków w osoczu i krwi
Oddziaływania pomiędzy substancją czynną a enzymami obecnymi w osoczu krwi ludzkiej, takimi jak proteinazy lub esterazy, mogą prowadzić do zmian struktury związku, a co za tym idzie, również do zmian jego właściwości fizykochemicznych. Podobne efekty w przypadku oddziaływań krew-lek mogą być powodowane przez interakcje substancji z głównymi składnikami erytrocytów takimi jak: anhydraza węglanowa, hemoglobina lub błona komórkowa.

BioCentrum oferuje wydajne metody badania stabilności substancji. Nasze metody, wykorzystujące techniki spektrometrii masowej, pozwalają na przeprowadzanie analiz związków preinkubowanych z osoczem lub krwią.