Farmakodynamika
Zadaniem farmakodynamiki, jako działu farmakologii jest określenie mechanizmu działania leku na poziomie molekularnym oraz zbadanie jego efektów fizjologicznych i biochemicznych na organizm. Badania farmakodynamiczne odpowiadają więc na pytanie w jaki sposób badany lek wywiera efekt farmakologiczny. Farmakodynamika opisuje procesy takie jak: wiązanie leków przez receptory błonowe, regulacja aktywności kluczowych enzymów szlaków metabolicznych oraz regulatorowych, analiza przekazu sygnału poprzez badanie produkcji wtórnych przekaźników oraz fosforylację, interakcja związków chemicznych z systemami transportowymi błon komórkowych, białkami strukturalnymi, czy materiałem genetycznym. Badania farmakodynamiczne pozwalają w ten sposób na określenie struktury leku o optymalnym profilu działania (ang. Target Molecular Profile, TMP) i aktywności.

BioCentrum oferuje szerokie spektrum badań farmakodynamicznych stosowanych standardowo w trakcie procesu opracowywania i optymalizacji aktywnych struktur (ang. Lead Optimization).
Na życzenie klienta wykonujemy badania takie jak test wiązania radioligandu (radioligandy znakowane trytem), analiza aktywacji szlaków transdukcji sygnału, badania zmian ekspresji kluczowych białek na poziomie transkrypcji i translacji, badania oddziaływania białko-białko lub lek-białko, testy cytotoksyczności oraz funkcjonalne testy komórkowe.