Analizy radioizotopowe
Radioligand Binding Assay
Radioligand Binding Assay to standardowa metoda badająca powinowactwo testowanych związków do receptorów metabotropowych i jonotropowych wykorzystywana przy projektowaniu nowych leków. Podstawą testów kompetycyjnych (hamowania/wypierania) w Radioligand Binding Assay jest współzawodnictwo  radioliganda oraz badanych związków o miejsce wiążące do receptora. Ilość radioliganda związanego z receptorem,  pozwala na oszacowanie powinowactwa badanego związku do receptora. Bezpośrednio mierzona jest radioaktywność promieniotwórczego liganda. Zliczana jest ona na UniFiltrach, a następnie wyniki przeliczane są na IC50 i Ki dla substancji testowanych. W przypadku doświadczeń, gdzie celem jest oznaczenie gęstości receptora w badanej tkance, (Bmax), przeprowadzony jest test saturacji, gdzie stosuje się rożne stężenia radioliganda przy stałym stężeniu nieoznaczonego liganda wysycającego miejsca niespecyficznego łączenia się  radioliganda do receptora.

Nasza oferta
Nasza oferta kierowana jest do laboratoriów, w których wymagania prawne oraz  wysokie koszty sprzętu uniemożliwiają badania metodą Radioligand Binding Assay. Testowanie związków w naszym laboratorium to tanie rozwiązanie dla Waszych projektów. Testy kompetycyjne dla badanych związków przeprowadzane są dla 7-9 stężeń. Dodatkowo, dla walidacji metody, co najmniej 1 związek referencyjny może być przetestowany.