Analiza zmian apoptotycznych i nekrotycznych oraz zatrzymania cyklu komórkowego
W celu oceny wpływu badanych związków na funkcjonowanie komórek, BioCentrum oferuje przeprowadzenie dwóch testów wykonywanych metodą cytometrii przepływowej. Są nimi identyfikacja zmian apoptotycznych i nekrotycznych w hodowli wybranej linii komórkowej oraz ocena zmian przebiegu cyklu komórkowego spowodowanych działaniem badanej substancji.

Analiza zmian apoptotycznych i nekrotycznych za pomoca cytometrii przepływowej (barwienie AnxV/PI)
Apoptoza jest fizjologicznym procesem zaprogramowanej śmierci komórkowej, która jest niezbędna podczas rozwoju zarodkowego i utrzymaniu homeostazy tkanek. Nowe leki powiązane ze zjawiskiem apoptozy mają być najskuteczniejszym rozwiązaniem w walce z nowotworami cechującymi się wysokimi wskaźnikami proliferacji i są obecnie wyłaniane w kierunku zastosowania w terapii przeciwnowotworowej. Najlepiej poznanym markerem powierzchniowym komórek apoptotycznych jest fosfatydyloseryna (PS). Ekspozycja PC na powierzchni umierających komórek pozwala na bezpieczną i efektywną eliminację pozostałości poapoptotycznych, co zapobiega indukcji stanu zapalnego. BioCentrum oferuje wysokiej czułości, precyzyjne metody identyfikacji śmierci komórkowej z użyciem wyznakowanej fluorescencyjnie aneksyny V (AnxV) która specyficznie i z wysokim powinowactwem wiąże się do PS. Dodatkowe zastosowanie jodku propidyny (PI) i profesjonalnej techniki analizy cytometrii przepływowej pozwala na niezawodne scharakteryzowanie i rozróżnienie typu śmierci komórkowej (apoptotycznej lub nekrotycznej). Analiza apoptozy / nekrozy wraz z identyfikacją zatrzymania cyklu komórkowego, stanowią doskonałe uzupełnienie badań cytotoksyczności.

Analiza zatrzymania cyklu komórkowego za pomoca cytometrii przepływowej (barwienie PI)

Badania nad charakterystyką proliferacji komórek prawidłowych i nowotworowych dostarczają szerokiego źródła informacji na temat molekularnych mechanizmów leżących u podstaw replikacji komórek, pozwalają na zrozumienie mechanizmów działania leków i projektowanie efektywnej strategii terapii przeciwnowotworowej. Zatrzymanie cyklu komórkowego jest zjawiskiem odgrywającym kluczową rolę w terapii raka, AIDS i chorób sercowo-naczyniowych. Wiele naturalnie występujących i zsyntetyzowanych związków uznanych za potencjalne leki przeciwnowotworowe wpływa na podstawowe mechanizmy kontroli cyklu komórkowego i moduluje jego etapy dzięki czemu może potencjalnie służyć w terapii i prewencji przeciwnowotworowej. Analiza zatrzymania cyklu komórkowego podobnie jak identyfikacja apoptozy i oznaczenie cytotoksyczności stają się podstawowymi metodami stosowanymi w badaniach nad rozwojem nowoczesnych leków przeciwnowotworowych. Najpowszechniej stosowanym barwnikiem do znakowania wewnątrzkomórkowego DNA i analizy cyklu komórkowego jest jodek propidyny (PI) który jest zdolny do interkalowania się wewnątrz struktury dwuniciowego DNA i formowania silnie fluorescencyjnego adduktu. Metoda polega na wybarwieniu przy użyciu PI utrwalonych i traktowanych rybonukleazą komórek, a następnie ich cytometrycznej analizie, której celem jest określenie liczby komórek pozostających w jednej z trzech faz cyklu (G0/G1, S oraz G2/M).