Opracowanie i optymalizacja testów ELISA

Test ELISA jest jednym z najpowszechniej stosowanych testów w badaniach biomedycznych, zarówno naukowych, jak i diagnostycznych.
Image Firma BioCentrum oferuje optymalizację warunków testu ELISA tj. blokowanie, czasy inkubacji z przeciwciałami, stężenie przeciwciał.
Analizy wykonywane są z wykorzystaniem detekcji fluorymetrycznej jak i spektrofotometrycznej.