Projektowanie konstruktów genetycznych
Ważnym etapem produkcji białka rekombinowanego jest zaprojektowanie optymalnego systemu ekspresji spełniającego wszelkie niezbędne wymogi związane z uzyskaniem w pełni aktywnego produktu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom firma BioCentrum oferuje, uzależniony od biochemicznych cech każdego białka, dobór optymalnego systemu ekspresji.

Dysponujemy szerokim spektrum wektorów ekspresyjnych, pozwalających na produkcję białek zarówno w organizmach prokariotycznych (bakterie Gram+ i Gram-), jak również w prostych systemach eukariotycznych (Pichia pastoris, Saccharomyces cerevisiae). Dodatkowo, w zależności od zaistniałych potrzeb, proponujemy produkcję białek z dowolnymi metkami fuzyjnymi ułatwiającymi proces ich oczyszczania, lub też w postaci natywnej (bez dodatkowych metek, reszt).
Ponadto BioCentrum oferuje licencjonowanie technologii odcinania metek fuzyjnych CleanCut bazującej na wysoce specyficznej proteinazie SplB, której aktywność umożliwia dowolne kształtowanie N-końca produktu białkowego.