Optymalizacja procesów oczyszczania
Oferta optymalizacji procesu oczyszczania obejmuje zarówno białka rekombinowane, jak również białka izolowane ze źródeł biologicznych.
W tym celu BioCentrum dysponuje zaawansowanym sprzętem z zakresu chromatografii cieczowej w technikach  nisko-, średnio- i wysokociśnieniowych (FPLC i HPLC). Bogaty zestaw kolumn analitycznych oraz preparatywnych umożliwia nam prowadzenie chromatografii jonowymiennej, hydrofobowej, z odwróconymi fazami oraz sączenia molekularnego.