Analiza biochemiczna białek

Image Analizy biochemiczne białek i peptydów
Laboratorium biochemiczne BioCentrum oferuje szerokie zakres analiz biochemicznych białek i peptydów. W naszej ofercie znajdą Państwo możliwość analizy preparatów białkowych w oparciu o podstawowe techniki elektroforetyczne (SDS-PAGE, elektroforeza natywna, IEF, 2DE, WB) czy też chromatograficzne (FPLC, HPLC). Dodatkowo, oferujemy możliwość określenia składu aminokwasowego białek i peptydów, poznanie pierwszorzędowej struktury białek poprzez sekwencjonowanie metodą degradacji Edmana, poznanie struktury drugorzędowej metodą dychroizmu kołowego (CD) oraz struktury trzeciorzędowej metodą krystalografii rentgenowskiej.  Oferujemy również badania z zakresu oddziaływań białko-białko (testy ELISA), jak również identyfikację białek metodą MS.