Kryształy białek - galeria zdjęć
Image Image
Zdj. 1 Kryształy modyfikowanego                                 Zdj. 2 Kryształy modyfikowanego
ludzkiego lizozymu                                                            ludzkiego lizozymu
 

Image Image

Zdj. 3 Kryształy modyfikowanego                                 Zdj. 4 Kryształy modyfikowanego
ludzkiego lizozymu                                                            ludzkiego lizozymu


Image Image
Zdj. 5 Kryształy ludzkiej kinazy X                               Zdj. 6 Kryształy ludzkiej insuliny


Image Image
Zdj. 7 Kryształy analogu ludzkiej insuliny                    Zdj. 8 Kryształy ludzkiej kinazy Y