Ekspresja i oczyszczanie

BioCentrum posiada duże doświadczenie w oczyszczaniu białek zarówno pochodzenia naturalnego, jak i białek rekombinowanych. W tym celu wykorzystujemy szereg kolumn chromatograficznych (SEC, IECC, AC, RP) w systemach FPLC oraz HPLC. Zoptymalizowany proces oczyszczania pozwala na otrzymanie aktywnego biologicznie białka o wysokiej czystości.

Dalsze informacje można znaleźć pod poniższym linkiem .