Wstępny screening krystalizacyjny

Standardowo na początku tego etapu w pilotażowych eksperymentach sprawdzane są warunki krystalizacyjne dla homologicznego białka opisane w literaturze (pod warunkiem, że są publicznie dostępne). Jeżeli w warunkach literaturowych nie uda uzyskać się kryształów danego białka, wówczas w oparciu o zestaw buforów dostępnych komercyjnie oraz przygotowanych na miejscu opracowywane są innowacyjne warunki krystalizacyjne.
W celu wybrania najbardziej optymalnych warunków z reguły należy przeprowadzić screening na wielu komercyjnie dostępnych buforach. Na tym etapie testowanych jest ponad 1000 warunków krystalizacyjnych. Po otrzymaniu pierwszych kryształów sprawdzana jest ich zdolność do rozpraszania promieniowania rentgenowskiego. Jeżeli uzyskane kryształy będą rozpraszały promieniowanie rentgenowskie, to warunki w których zostały uzyskane będą optymalizowane w następnych etapach.

Jeżeli krystalizowane białko nie jest przygotowywane przez BioCentrum obowiązkiem klienta będzie dostarczenie niezbędnych informacji o białku.