Wyznaczenie struktury

Nasi naukowcy posiadają szeroką wiedzę i duże doświadczenie w dziedzinie krystalograficznego wyznaczania struktur białkowych. Określenie struktury białka i analiza danych krystalograficznych są przeprowadzane przy użyciu specjalnego, dedykowanego oprogramowania komputerowego. Po wyznaczeniu faz, budowa modelu molekularnego i jego udokładnianie prowadzone są w kolejnych cyklicznych iteracjach. W czasie udokładniania współczynnik R stosowany jest jako parametr określający jakość budowanego modelu. Udokładnianie strukturalne kontynuowane jest do momentu, gdy współczynnik R osiągnie niski, akceptowalny poziom. Po zakończeniu procesu udokładniania jakości uzyskanego modelu jest weryfikowana przy użyciu specjalnego oprogramowania do walidacji struktur krystalicznych.

Po wyznaczeniu struktury trzeciorzędowej badanego białka przygotowywany jest końcowy raport, który zawiera wysokiej jakości obrazy przedstawiające wyznaczoną strukturę, zdjęcia usyskanych kryształów oraz surowe dane krystalograficzne (wszystkie wygenerowane zestawy obrazów dyfrakcyjnych).

Na życzenie Klienta przeprowadzamy szczegółowe analizy struktur drugorzędowych oraz analizy porównawcze ze znanymi strukturami innych białek.

Image Image