Badania przedkliniczne in vitro


ImageW przeciągu ostatnich dziesięciu lat możemy zaobserwować znaczny rozwój badań przedklinicznych spowodowany poszerzeniem wiedzy z zakresu Life Science. Nasze doświadczenie w połączeniu z dogłębnym zrozumieniem analizowanych procesów pozwoliło na stworzenie oferty kompleksowych usług, obejmujących swym zakresem kluczowe etapy procesu rozwoju leku, znajdujących zastosowanie w przemyśle: farmaceutycznym, biotechnologicznym oraz chemicznym. Działania BioCentrum koncentrują się na dążeniu do sukcesu naszych klientów poprzez przystosowanie własnej oferty do stawianych wymagań, zaplanowanych celów oraz specyfiki przeprowadzanych doświadczeń. Połączenie doświadczenia personelu naukowego z możliwościami nowoczesnego laboratorium biochemicznego pozwala nam na przeprowadzanie testów wpisujących się obowiązujące światowe standardy.

Przeczytaj więcej: Oferta BioCentrum