Prace badawczo-rozwojowe

Nasza oferta

BioCentrum oferuje samodzielną realizację zleconych kompleksowych prac badawczo rozwojowych jak i partnerską współpracę w różnych przedsięwzięciach naukowo-badawczo-wdrożeniowych. Dysponujemy własną doświadczoną kadrą naukowo-badawczą oraz  wyposażonym nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym zlokalizowanym w pracowniach: biochemii, biologii komórki, immunologii oraz mikrobiologii.
Specjalizujemy się przede wszystkim w zakresie:
 • wykonywania komercyjnych testów ELISA i EIA: odczyt UV-Vis, fluorescencyjny i luminescencyjny
 • konsultingu dotyczącego wyboru komercyjnych testów ELISA i EIA z uwzględnieniem rodzaju badanego materiału biologicznego i zakresu czułości zestawów
 • opracowywania i optymalizacji testów ELISA na zamówienie
 • oznaczania krzywych wiązania metodami mikropłytek z pomiarem absorpcjometrycznym w zakresie UV/VIS
 • immobilizacji białek i technik chromatografii powinowactwa
 • proteomiki opartej na bazie dwuwymiarowej elektroforezy
 • zastosowania podstawowych technik inżynierii genetycznej dla celów produkcji białek rekombinowanych w bakteryjnych systemach ekspresyjnych
 • opracowywania i optymalizacji procesu oczyszczania białek i peptydów metodami chromatografii cieczowej
 • oznaczanie całkowitej struktury pierwszorzędowej białek metodą chemicznej sekwencji oraz technikami spektrometrii masowej
 • krystalizacji białek i rozwiązywania struktury przestrzennej metodą dyfrakcji rentgenowskiej

Prowadzimy też własne prace badawczo-rozwojowe które obejmują:
 • proteazy bakteryjne i ich naturalne białkowe inhibitory oraz peptydy antybakteryjne jako ewentualne czynniki wspomagające terapię antybiotykową
 • poszukiwania nowych enzymów przydatnych w chemii białek oraz odcinania metek fuzyjnych z białek rekombinowanych