Profil firmy
BioCentrum jest prywatnym przedsiębiorstwem działającym w obszarze biotechnologii. BioCentrum ma swojej ofercie zakres badań przedklinicznych obejmujących kluczowe etapy procesu rozwoju leku, znajdujące zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym oraz biotechnologicznym. Firma świadczy również usługi z zakresu chemii białek, w skład których wchodzą: sekwencjonowanie, analiza składu aminokwasowego, analizy chromatograficzne, elektroforeza dwuwymiarowa oraz oczyszczanie preparatów białkowych.

ImageBioCentrum specjalizuje się w produkcji wysoko-oczyszczonych i wysoko-aktywnych enzymów, inhibitorów i innych preparatów aktywnych biologicznie. Dodatkowo BioCentrum prowadzi prace zlecone oraz usługi naukowo-badawcze. Dzięki licznym kontaktom z uczelniami i światowej sławy naukowcami, BioCentrum oferuje konsultacje w zakresie biotechnologii.
O jakości świadczonych przez BioCentrum usług świadczy kilkuletnia, ciągle rozwijana, współpraca z europejskimi firmami biotechnologicznymi.

Laboratorium BioCentrum

Laboratorium BioCentrum o powierzchni 300m2 zlokalizowane jest przy ulicy Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Nowoczesna przestrzeń  pracowni analitycznej, biochemicznej, syntezy oraz analizy komórkowej wyposażona jest zgodnie z  najwyższymi standardami  i spełnia wszelkie wymogi stawiane tego typu laboratoriom. Doświadczony zespół naukowców oraz najnowsze i najbardziej zaawansowane wyposażenie gwarantuje najwyższą jakość usług. BioCentrum wyposażone jest między innymi w:

Laboratorium analityczne:
 • System LC-MS/MS  składający się z chromatografu cieczowego RSLC Ultimate 3000 (Dionex ) oraz spektrometru masowego HCT (High Capacity Trap) (Bruker Daltonics)
 • Wysokosprawny system chromatografii cieczowej (HPLC):
          -    UltiMate 3000 Dual Gradient (Dionex)   
          -    Pump P680, UV/VIS model UVD170U(Dionex)
          -    501 HPLC Pump, 490E Detector UV VIS, Injector U6K (Waters)
 • Wielodetekcyjny czytnik płytek 6- do 1536-dołkowych oraz płytek do PCR realizujący spektrofotometryczne pomiary  absorbancji w zakresie UV-VIS oraz  pomiary fluorescencji i luminescencji.  Czytnik wyposażony jest w termostatowaną komorę pomiarową i wytrząsarkę płytek (Synergy 2 , BioTek Instruments Inc)  
 • Spektrofotometr (Shimadzu)

Laboratorium biologiczno-chemiczne/proteomiczne:
 • Sekwenator białek i peptydów, liofilizatory, wirówki, wytrząsarki, termocykler, termomiksery, zamrażarka niskotemperaturowa, naczynia Dewara
 • Sprzęt do elektroforezy białkowej i DNA, testów Caco2 i PAMPA
 • Dyfraktometr rentgenowski

Laboratorium komórkowe:Image
 • Komory laminarne (BSL2)
 • Inkubatory  CO2 (RSBiotech)
 • Mikroskopy

Pozostałe wyposażenie:
 • Autoklawy, łaźnie, mieszadła, wagi

Na podstawie umowy z Uniwersytetem Jagiellońskim, BioCentrum ma również dostęp do sprzętu znajdującego się na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Ponadto, w laboratorium funkcjonuje informatyczny system klasy LIMS (Laboratory Information Management System)  firmy STARLIMS Corp., który między innymi zapewnia klientom firmy zdalny dostęp do wyników i raportów dotyczących ich projektów. Analizy prowadzone są na sprzęcie posiadającym aktualną dokumentację kwalifikacyjną. 
Laboratoria BioCentrum posiadają również Certyfikat GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna) oraz akredytację Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.